Informacje o Studiach

Wprowadzenie

Być może jesteś już „starszakiem”, przyjechałeś (przyjechałaś) do Wielkiej Brytanii kilka lat temu, masz poukładane życie, pracę, rodzinę ale czujesz, że chcesz coś zmienić − awansować, przekwalifikować się albo spełnić swoje marzenia i studiować coś, co zawsze Cię interesowało. Albo jesteś znacznie młodszy (młodsza), zdałeś (zdałaś) w Polsce maturę i chcesz kontynuować edukację. Mamy nadzieję, że ten poradnik pomoże Ci w podjęciu decyzji o kontynacji lub powrocie do nauki i poprowadzi przez meandry brytyjskiego systemu szkolnictwa.

Czy moje wykształcenie uzyskane w Polsce będzie wzięte pod uwagę?

System edukacji w Wielkiej Brytanii różni się od systemu polskiego, ale nie znaczy to wcale, ze osoba z wykształceniem z Polski zaczyna od zera. W Wielkiej Brytanii istnieje organizacja o nazwie NARIC − National Recognition Information Centre − Narodowe Centrum Uznania (kwalifikacji) i Informacji (www.naric.org.uk). Ta instytucja, w imieniu rządu Wielkiej Brytanii, udziela informacji na temat zagranicznych kwalifikacji i systemów edukacji a także potwierdza brytyjski odpowiednik wykształcenia uzyskanego poza granicami tego kraju. NARIC jest zrzeszony w międzynarodowej sieci podobnych organizacji w państwach europejskich oraz Australii, Kanadzie, Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych.

Jeśli chcesz uzyskać potwierdzenie poziomu Twoich kwalifikacji uzyskanych poza granicami Wielkiej Brytanii, najlepszym wyjściem będzie kontakt z NARIC. Aby uzyskać oficjalny raport (NARIC jest organizacją rządową), trzeba wypełnić wiosek na stronie internetowej, załączyć kopie świadectw i certyfikatów oraz uiścić stosowną opłatę. Można dołączyć tłumaczenie przysięgłe lub dopłacić około 40 funtów więcej i tłumaczeniem zajmie się NARIC. Informacje z raportu umożliwią sprawdzenie, czy nasze kwalifikacje spełniają kryteria przyjęcia na studia lub kurs w Wielkiej Brytanii. Na przyklad Świadectwo Dojrzałości (Certificate of Maturity) jest odpowiednikiem A Level. Pojedyncze przedmioty uznawane są za odpowiednik GCSE, z oceną A*- C, z wyjątkiem egazminu z języka angielskiego, którego wynik nie ma odpowiednika w brytyjskim systemie. Może być również odpowiednikiem BTEC National Diploma, jeśli przedmiot był nauczany w Technikum.

Jak zapisać się na studia?

W Wielkiej Brytanii aby zapisać się na studia dzienne trzeba przesłać swój wniosek drogą elektroniczną. O przyjęcie na wszystkie dzienne kierunki studiów (poza kursami nauczycielskimi) można ubiegać się na stronie www.ucas.com, natomiast przyszli nauczyciele powinni zlozyc wniosek (application) na www.gttr.ac.uk.
Jeśli chcesz studiować na kursie wieczorowym lub zaocznym, wniosek powinien być wysłany bezpośrednio ze strony internetowej uczelni, często rownież można wypełnić papierowy formularz i przesłać go pocztą lub wręczyć osobiście.

Czy mnie na to stać?

W 2011 roku zmieniono zasady finansowania studiów − powodem było uwolnienie cen i możliwość wyznaczenia przez instytucje edukacyjne (college i uniwersytety) maksymalnej ceny za rok studiów w wysokości 9 000 funtów. Tzw. ‘home students’ (czyli m.in. obywatele krajów Unii Europejskiej) mogą ubiegać się o pożyczki na sfinansowanie studiów, zarówno dziennych jak i zaocznych. Kredyt będzie wymagał ratalnej spłaty dopiero po zakończeniu studiów, jeśli absolwent będzie pracował i uzyskiwał dochód (stan na 2012) powyżej 21 000 funtów rocznie. Studenci mogą również ubiegać się o bezzwrotną pomoc finansową, stypendia socjalne i prywatne.

Malwina Kalbarczyk