Informacje o edukacji w UK

Polski i Brytyjski System Edukacji

podobieństwa i różnice

Polski system edukacji różni się od brytyjskiego. Etapy szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej (liceum, technikum, szkoła zawodowa) są podobne do brytyjskiego ale konieczność uzyskania świadectwa maturalnego w Polsce, aby móc ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe, jest zasadniczo różna od zasad na Wyspie.

System brytyjski opiera się na porównaniu ścieżki akademickiej i zawodowej i ilustruje go Narodowy Schemat Kompetencji (National Qualifications Framework). Można powiedzieć kolokwialnie, że w Wielkiej Brytanii nie trzeba być „mózgiem”, żeby ukończyć studia − praktyczne umiejętności również dają szansę na wyższe wykształcenie.


Schemat pochodzi ze strony www.apprentice-forward.org.uk, styczeń 2013

Patrząc na schemat i porównując go z systemem znanym nam z Polski, widzmy, że

poziom „Entry” to nauka czytania i liczenia,

poziom 1 to ukończenie szkoły podstawowej,

poziom 2 to zdanie egzaminu gimnazjalnego.

poziom 3 to odpowiednik polskiej matury,

poziom 4 to rozpoczęcie studiów wyższych,

poziom 6 to uzyskanie licencjatu,

poziom 7 to studia magisterskie i podyplomowe,

poziom 8 (nie umieszczony na schemacie) to uzyskanie tytułu doktora i odpowiednika polskiej habilitacji.

Jak widać na schemacie uczniowie mają możliwość zdawania egzaminów typowo akademickich (szkolnych, jak GCSE) jak i praktycznych (zawodowych), takich jak BTEC czy NVQ.

Te egzaminy, mimo że różnią się zakresem, są na tym samym poziomie i w efekcie uczniowie podążający różnymi ścieżkami mogą ubiegać się o przyjęcie na kurs HE (higher education) o ile uzyskają kwalifikacje na poziomie 3 (NVQ3, A Level lub BTEC Diploma).

W Polsce jest to możliwe wyłącznie po zdaniu egzaminu maturalnego.

W Wielkiej Brytanii tzw. „mature applicants” czyli osoby, które wracają do edukacji, lub ją rozpoczynają po przerwie, mogą liczyć na to, że ich aplikacje będą rozpatrywane na nieco innych, niestandardowych zasadach. Na przykład, mimo braku formalnych kwalifikacji (np. niezdanych egzaminów lub niższych niż wymagane ocen) pod uwagę może zostać wzięte doświadczenie zawodowe lub życiowe, wolontariat lub działalność społeczna.

Warto pamiętać, że język angielski zdawany na egzaminie maturalnym nie jest uznawany za odpowiednik żadnego z angielskich egzaminów (ani GCSE ani A Level), ze względu na metodykę i zakres nauczania. Wiele instytucji naukowych na Wyspach wymaga od kandydatów na kursy wyższe co namniej oceny C osiągniętej na egzaminie GCSE English, dla nowo przybyłych wyjściem może być zdanie egzaminu GCSE lub porównywalnego egzaminu, na przykład Equivalency Testing (www.equivalencytesting.com).

 

Poniższa lista to ogólne porównanie najbardziej popularnych kwalifikacji polskich z angielskim schematem na postawie NARIC (www.naric.org.uk).

* Świadectwo Ukończenia Szkoły Zasadniczej (Certificate of Completion from a Basic Vocational School) – porównywalne z VGCSE (oceny A*-C) / BTEC First Diploma / SQA Intermediate 2 standard

* Świadectwo Ukończenia Gimnazjum (Certificate of Completion from a Gymnasium) − oceniane poniżej egzaminu GCSE / Standard Grade standard

* Świadectwo Ukończenia Liceum Profilowanego / Technicznego / Zawodowego / Technikum (Certificate of Completion from a Vocational / Technical Secondary School) − porównywalne z VCE Advanced Subsidiary (AS) level / Scottish Higher standard

* Świadectwo Ukończenia Liceum Ogólnokształcącego (Certificate of Completion from a General Lyceum) − porównywalne z GCE Advanced Subsidiary (AS) level / Scottish Higher standard

* Świadectwo Dojrzałości (Certificate of Maturity) − porównywalne z GCE Advanced level / Scottish Advanced Higher standard.

 

Każdy zdany przedmiot jest przynajmniej odpowiednikiem GCSE oceny A* - C z wyjątkiem języka angielskiego. Angielski jest nauczany jako język obcy i nie jest odpowiednikiem GCSE English. Jeśli świadectwo maturalne zostało uzyskane w szkole technicznej / zawodowej może być uznane za odpowiednik Advanced Vocational Certificate of Education (AVCE) / BTEC National Diploma standard.

Malwina Kalbarczyk