WORKING TAX CREDIT (WTC)

DLA OSÓB PRACUJĄCYCH
LUB SZUKAJĄCYCH PRACY

O Working Tax Credit mogą starać się:

− rodzice (opiekunowie) od 16 roku życia, odpowiedzialni za dziecko lub osobę młodą, i pracujący co najmniej 16 godzin tygodniowo

− osoby od 16 roku życia, pracujące co najmniej 16 godzin tygodniowo, ale w związku z inwalidztwem mające utrudniony dostęp do rynku pracy − osoby, które mają 50 lat lub więcej (w dniu rozpoczęcia pracy), pracujące co najmniej 16 godzin tygodniowo i wracające do pracy po conajmniej 6-cio miesięcznym okresie pobierania następujących zasiłków: Income Support, Jobseeker's Allowance, Incapacity Benefit, Severe Disablement Allowance, StatePension oraz Pension Credit (obydwa), zwolnione z National Insurance

− para (jeden z partnerów musi mieć ukończone 25 lat), w której przynajmniej jedna osoba pracuje co najmniej 30 godzin tygodniowo

− osoba samotna, która ukończyła 25 lat i pracuje co najmniej 16 godzin tygodniowo

O WTC może starać się również osoba samozatrudniona.

Pary muszą składać wniosek wspólnie. Jeśli partner przebywa poza granicami Wielkiej Brytanii, można starać się o Working Tax Credit, występując w roli osoby samotnej.

Nie ma ustalonego limitu dochodów, bo to zależy od Twoich okoliczności (i Twojego partnera). Na przykład, 18 000 funtów dla pary bez dzieci lub 13 000 funtów na jedną osobę, bez dzieci − ale limit może być wyższy, jeśli masz dzieci, płacisz za zatwierdzoną opiekę nad dzieckiem lub jedno z Was jest niepełnosprawne.

CO TRZEBA DOSTARCZYĆ?

Jeśli zdecydujesz się ubiegać o Working Tax Credit będziesz musiał/a dostarczyć informacji o:

− wysokości Twoich zarobków i ilości godzin przepracowanych w ciągu tygodnia

− wysokości zarobków Twojego partnera (jeśli masz) i ilości przepracowanych przez niego godzin w ciągu tygodnia

− pobieranych benefitach (jeśli pobierasz)

− ilości dzieci i ich wieku (jeśli posiadasz)

− kwocie wydawanej tygodniowo na opiekę nad dzieckiem (jeśli masz)

OD CZEGO ZALEŻY WYSOKOŚĆ ZASIŁKU?

Wysokość zasiłku Working Tax Credit zależy od wysokości zarobków (wspólnych dla pary lub małżeństwa) i od ilości godzin pracy.

ZMIANA OKOLICZNOŚCI

Osoby, którym przyznano dofinansowanie mają obowiązek informowania HMRC (urząd skarbowy) o zmianach dot. zatrudnienia, wysokości dochodów, adresu, itd. w ciagu 30 dni.

GDZIE ZDOBYĆ FORMULARZ?

Aby zdobyć formularz trzeba zadzwonić pod numer 0845 300 3900.

UWAGA: Otrzymywanie Child Tax Credit i Working Tax Credit nie dyskwalifikuje możliwości ubiegania się o inny zasiłek jakim jest Child Benefit.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Oryginalny tekst w języku angielskim: https://www.gov.uk/working-tax-credit