INCOME SUPPORT (IS)

ZASIŁEK DOCHODOWY (DLA OSÓB O NISKICH DOCHODACH

Income Support to pomoc finansowa dla osób, które z przyczyn od nich niezależnych nie mogą pracować w pełnym wymiarze godzin, a uzyskiwany przez nie dochód jest zbyt niski, by wystarczył na utrzymanie.

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ?

Do ubiegania się o Income Support są uprawnione osoby w wieku od 16 do 59 lat, które pracują mniej niż 16 godzin tygodniowo lub nie pracują wcale, a ich oszczędności nie przekraczają 8 000 funtów. Dodatkowo muszą spełniać jeden z warunków: być samotnym rodzicem, studentem i jednocześnie samotnym rodzicem lub niepełnosprawnym, być zarejestrowanym niepełnosprawnym lub chorym, opiekować się niepełnosprawną lub chorą osobą.

Do otrzymywania Income Support mogą być także uprawnione osoby, które otrzymują Statutory Sick Pay z powodu choroby i świadczenie to jest niższe od Income Support, który mogłyby uzyskać, przebywając na urlopie wychowawczym.

ILE WYNOSI ŚWIADCZENIE?

Wysokość Income Support jest uzależniona od wieku osoby ubiegającej się, dochodu rodziny, liczby osób w rodzinie i oszczędności. Możesz otrzymać co najmniej £56.25 tygodniowo, jeśli nie masz dochodów − rzeczywista wysokość będzie zależeć od Twoich okoliczności i od tego do czego zostaniesz zakwalifikowany. Osoby otrzymujące Income Support są automatycznie uprawnione do otrzymywania Housing Benefit i Council Tax Benefit oraz do darmowej opieki dentystycznej, darmowych leków na receptę i darmowych posiłków w szkole dla dzieci.

JAK SIĘ UBIEGAĆ?

Możesz ubiegać się o Income Support:

− przez telefon

− pocztą − prześlij formularz wniosku do lokalnego Jobcentre Plus

 

Jobcentre Plus Telefon: 0800 055 6688

Telefon tekstowy: 0800 023 4888

Telefon (w języku walijskim): 0800 012 1888

Poniedziałek − piątek, godz. 8:00 - 18:00

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Oryginalny tekst w języku angielskim: https://www.gov.uk/income-support