JOBSEEKER'S
ALLOWANCE (JSA)

ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH

Jobseeker's Allowance to odpowiednik polskiego zasiłku dla bezrobotnych.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE?

Osobom bezrobotnym lub pracującym mniej niż 16 godzin tygodniowo i które jednocześnie:

a) są zdolne do pracy

b) mogą w każdej chwili podjąć pracę

c) aktywnie szukają pracy

c) nie osiągnęły wieku emerytalnego (65 lat dla mężczyzn, 60 lat dla kobiet)

d) mają 18 lat lub więcej (osoby poniżej 18 roku życia mogą otrzymywać ten zasiłek tylko w szczególnych okolicznościach)

e) przepracowały nieprzerwanie 12 miesięcy przed utratą pracy

f) są obywatelami któregoś z krajów A8 (w tym Polski)

 

DWA RODZAJE ZASIŁKU

Wypłacane są dwa rodzaje zasiłku Jobseeker's Allowance:

a) Contribution-based Jobseeker's Allowance − oparty o oskładki na ubezpieczenie społeczne Class 1 National Insurance (NI) contributions (brane są pod uwagę dwa ostatnie lata podatkowe). Osoby, które odprowadzają składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia własnej działalności (self employed) zazwyczaj nie kwalifikują się do tego zasiłku. Contribution-based wypłacany jest przez 6 miesięcy.

b) Income-based Jobseeker's Allowance − oparty na dochodzie i oszczędnościach. Do tego zasiłku kwalifikują się osoby, które nie mają opłaconej odpowiedniej ilości składek National Insurance Contributions (NICs) albo opłacają składki z tytułu prowadzonej działalności (self employed) Class 2 National Insurance (NI) Contributions, oraz mają niski dochód. Wysokość wypłacanego zasiłku zależna jest od indywidualnych okoliczności. Czas wypłacania zasiłku uzależniony jest od tego jakie warunki spełniliśmy.

 

WARUNKI SKŁADKOWE

Aby otrzymać Contribution-based Jobseeker's Allowance musisz spełniać jeden z dwóch warunków składkowych:

1) warunek pierwszy − osoba ubiegająca się musi mieć zapłacone składki w wysokości 25 razy LEL (Lower Earnings Limit) w jednym z dwóch ostatnich lat składkowych. LEL w roku składkowym 2007/08 wynosił £87 / tyg. a więc całościowa wysokość składek LEL za rok 2007/08 wynosi £2175 (25 x £87). LEL w roku składkowym 2008/09 wynosił £90 / tyg. czyli całościowy LEL za ten rok wynosi £2250. Składki kredytowane nie są brane pod uwagę.

2) warunek drugi − zostały wpłacone lub skredytowane składki w wysokości 50 razy LEL w obu ostatnich dwoch latach składkowych.

Contribution credits (składki kredytowane) − wpłaty dokonywane są przez rząd wtedy, kiedy ludzie są bez pracy i nie są w stanie dokonać wpłaty. Jest to najniższa kwota składkowa.

 

JEŚLI MASZ 16 LUB 17 LAT

Jeżeli jesteś niepracującą osobą i masz 16 lub 17 lat, możesz otrzymać Income-based JSA na krótki czas, jeśli na przykład:

a) jesteś zmuszony/a mieszkać daleko od rodziny

b) znajdziesz się w bardzo trudnej sytuacji życiowej i Jobseeker’s Allowance jest Ci niezbędny, aby ją rozwiązać

c) jesteś w związku i odpowiadasz za dziecko

 

ILE MOŻNA OTRZYMAĆ?

Contribution-based Jobseeker's Allowance

Otrzymujesz tygodniowe stawki w zależności od wieku:

a) od 16 do 24 lat: £56.25

b) 25 lat lub więcej: £71

Twoje płatności mogą być zmniejszone, jeśli dostajesz emeryturę.

Income-based Jobseeker's Allowance

Maksymalne tygodniowe stawki są następujące:

a) pojedyncze osoby w wieku 16-24 lat: £56.25

b) pojedyncze osoby w wieku 25 lat lub starsze: £71

c) pary i cywilne związki partnerskie (oboje w wieku 18 lat lub więcej): £111.45

d) samotni rodzice (w wieku poniżej 18 lat): £56.25

e) samotni rodzice (w wieku 18 lat lub więcej): £71

Od kwietnia 2013 zostanie wprowadzona łączna (maksymalna) kwota zasiłków, którą większość ludzi pomiędzy 16-64 rokiem życia będzie mogła otrzymywać. Nazywa się to limit świadczeń (tzw. benefit cap). Twoje płatności mogą być zmniejszone, jeśli otrzymujesz dochód z zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin. Otrzymasz mniej, jeśli masz oszczędności powyżej £6 000. Jeśli masz oszczędności powyżej £16 000 to prawdopodobnie nie otrzymasz nic. Jeśli Twój partner pracuje 24 godziny lub więcej w tygodniu, nie będziesz się kwalifikować do Income-based JSA (jednak nie ma to wpływu na Contribution-based JSA).

 

CO JESZCZE WARTO WIEDZIEĆ?

Musisz udać się na rozmowę w lokalnym Jobcentre Plus, aby dokończyć swoją aplikację. Jeśli aplikujesz on-line, otrzymasz SMS, lub telefon, w ciągu 2 dni roboczych, w celu zorganizowania tego spotkania.

Osobom otrzymującym oparty na dochodach zasiłek dla bezrobotnych przysługuje zwolnienie z podatku lokalnego (Council Tax Benefit) i dofinansowanie do kosztu wynajmu mieszkania (Housing Benefit). Bezrobotnym kobietom w ciąży należy się darmowe mleko, a rodzicom mleko modyfikowane i witaminy dla niemowląt.

 

JAK SIĘ UBIEGAĆ?

Możesz ubiegać się o JSA:

− on-line https://www.gov.uk/jobseekers-allowance/how-to-claim

− telefonicznie, dzwoniąc do:

Jobcentre Plus Telefon: 0800 055 6688

Telefon (w języku walijskim): 0800 012 1888

Telefon tekstowy: 0800 023 4888

Poniedziałek − piątek, godz. 8:00 - 18:00

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Oryginalny tekst w języku angielskim: https://www.gov.uk/jobseekers-allowance