HOUSING BENEFIT & COUNCIL TAX BENEFIT (HB & CTB)

ZASIŁEK MIESZKANIOWY & ZASIŁEK DO PODATKU MIEJSKIEGO

Zasiłki te uzależnione są od sytuacji finansowej i wypłacane są przez lokalne władze osobom o niskich dochodach celem pomocy w pokryciu wydatków na czynsz i podatek lokalny za dom (Council Tax).

 

JAK OBLICZANY JEST ZASIŁEK?

Władze lokalne obliczają maksymalną wysokość dodatku do jakiego uprawniony jest ubiegający się, następnie od maksymalnej wysokości zasiłku mieszkaniowego odliczają 65% dochodu, który jest wyższy od maksymalnej wysokości dodatku oraz 15% od maksymalnej wysokości zasiłku na podatek lokalny (Council Tax Benefit).

Do zasiłku nie kwalifikujesz się jeśli masz oszczędności powyżej 16.000 funtów (chyba, że masz powyżej 60 lat i otrzymujesz Guarantee Credit z Pension Credit).

Jeśli jesteś osobą samotną w wieku poniżej 25 lat możesz dostać HB tylko na miejsce w pokoju lub na pokój we wspólnym domu.

JAKIE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE?

Niezbędne potrzebne dokumenty to:

− zaświadczenie o dochodach

− karty płacy (payslip)

− kopia umowy najmu

− dowód tożsamości, np. paszport lub prawo jazdy

− NIN (National Insurance Number).

Wniosek o obydwa zasiłki wypełnia się na jednym formularzu, który dostępny jest w siedzibie władz lokalnych. Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) wypłacany jest osobie, której został przyznany lub bezpośrednio wynajmującemu.

Cały proces jest poufny, a wynajmujący nie musi wiedzieć o przyznanym zasiłku.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Oryginalne teksty w języku angielskim:

https://www.gov.uk/housing-benefit

https://www.gov.uk/council-tax-benefit