BUDGETING LOANS (BL)

POŻYCZKI BEZPROCENTOWE

Budgeting loans jest to bezprocentowa pożyczka.

 

Aby się zakwalifikować, Ty albo Twój partner musicie korzystać już z Income Support lub Income-based Job Seekers Allowance przez przynajmniej 26 tygodni.

 

Możesz starać się o Budgeting Loans jeżeli chcesz kupić rzeczy z tej listy:

− meble lub sprzęt AGD

− obuwie

− chcesz płacić czynsz z wyprzedzeniem lub pokryć koszty przeprowadzki do nowego mieszkania

− chcesz opłacić koszty podróży

− chcesz zapłacić za rzeczy, które pomogą w szukaniu pracy lub ułatwią start

− chcesz ulepszyć, utrzymać lub zabezpieczyć twój dom

− chcesz oddawać pożyczki jakie wziąłeś na powyższe cele.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w jednym z powyższych, możesz starać się o Budgeting Loan. Zanim dostaniesz jakiekolwiek pieniądze, będziesz musiał/a zdecydować jak będziesz spłacał/a tę pożyczkę.

Spłata jest zazwyczaj potrącana z Twojego Income Suport lub Income-based Job Seekers Allowance. Kwota pożyczki jest także uzależniona od Twoich oszczędności (jeżeli są powyżej £500).

 

ILE MOGĘ POŻYCZYĆ?

Minimalna kwota jaką możesz pożyczyć to £30. Maksymalna to £1.000.

 

JAK I GDZIE APLIKOWAĆ?

Należy wypełnić formularz SF500.
Aplikować możesz w Jobcentre Plus lub na stronie https://www.gov.uk/budgeting-loans/how-to-claim

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Oryginalny tekst w języku angielskim https://www.gov.uk/budgeting-loans