CHILD MAINTENANCE (CM)

ALIMENTY NA DZIECKO

Obowiązkiem alimentacyjnym objęci są rodzice, którzy bezpośrednio, na stałe, nie sprawują opieki nad dzieckiem.

Celem alimentów jest pokrycie kosztów utrzymania dziecka, zapewnienie mu godnych warunków życia.

 

Istnieją rożne formy ustaleń dotyczących płacenia alimentów:

− rodzice mogą prywatnie ustalić warunki płacenia alimentów. Jeżeli opiekunowie zdecydują się na ten rodzaj ustaleń, wówczas mogą to zrobić w taki sposób jaki będzie dla nich odpowiedni, zgodnie z ich warunkami życia.

− rodzice mogą również zwrócić się o pomoc do Child Support Agency (CSA). Jest to agencja, która ma na celu ustalenie wysokości i sposób egzekwowania alimentów.

W takim przypadku według brytyjskiego porządku prawnego rodzic ma obowiązek płacenia alimentów do czasu ukończenia przez dziecko 16 roku życia, lub 19 roku życia, jeśli dziecko uczy się w pełnym wymiarze godzin.

Obecnie Child Maintenance, który jest wypłacany rodzicowi, nie wywiera żadnego wpływu na inne świadczenia (benefity), do których opiekun jest uprawniony. Ta zasada obowiązuje od 12 kwietnia 2010.

 

W przypadku kiedy były partner mieszka za granicą, drugi rodzic ma także prawo domagać się alimentów.
Wielka Brytania podpisała porozumienie REMO (Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders – wzajemne egzekwowanie zasądzonych alimentów), które pomaga przy egzekwowaniu tych należności.
Istnieją pewne procedury służące ściąganiu należnych alimentów; w tym celu należy zwrócić się do odpowiedniego sądu.

 

PRZYDATNE INFOLINIE:

− 08457 13 31 33 − Child Support Agency

− 0800 98 809 88 – informacje dotyczące Child Maintenance, kopia prywatnej umowy między rodzicami, którą można wykorzystać, kalkulacje, pytania odnośnie CSA.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Więcej informacji o Child Maintenance w języku angielskim na stronie: http://www.cmoptions.org