ATTENDANCE
ALLOWANCE (AA)

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Jest to zasiłek pielęgnacyjny dla osób, które ukończyly 65 lat i które wymagają opieki ze względu na niepełnosprawność fizyczną lub umysłową. Zasiłek ten jest wolny od podatku.

KTO MOŻE UBIEGAĆ?

Możesz otrzymać zasiłek na opiekę, jeśli masz ukonczone 65 lat i spełniasz następujące wymagania:

− masz niepełnosprawnośc fizyczną (w tym niepełnosprawność sensoryczną, np. ślepotę), upośledzenie psychiczne (w tym trudności w nauce), lub oba

− Twoja niepełnosprawność jest na tyle poważna, że potrzebujesz pomocy opieki dla siebie lub kogoś do nadzorowania Ciebie, dla własnego lub kogoś innego bezpieczeństwa.

 

ILE MOGĘ OTRZYMAĆ?

− niższa stawka − £ 51,85 − częsta pomoc lub stały nadzór w ciągu dnia, lub nadzór w nocy.

− wyższa stawka − £ 77.45 − pomoc lub nadzór zarówno w dzień jak i w nocy, albo gdy jesteś śmiertelnie chory.

 

JAK I GDZIE APLIKOWAĆ?

Możesz aplikować o Attendance Allowance:

− online https://www.gov.uk/attendance-allowance/how-to-claim

− pocztą − wysyłając wypełniony formularz AA1A.

 

Formularz możesz ściągnąć z Internetu lub zadzwonić i zamówić:

Benefit Enquiry Line

Telefon: 0800 88 22 00

Telefon tekstowy: 0800 24 33 55

Poniedziałek − piątek, godz. 8:00 - 18:00

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Oryginalny tekst w języku angielskim https://www.gov.uk/attendance-allowance