EMPLOYMENT AND
SUPPORT ALLOWANCE (ESA)

ZASIŁEK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I NIEZDOLNYCH DO PRACY

Employment and Support Allowance może stanowić dodatkową pomoc finansową jeśli choroba
lub niepełnosprawność mocno wpływa na Twoją zdolność do pracy.

KTO MOŻE UBIEGAĆ?

Jeżeli:

− przebywasz obecnie na zwolnieniu lekarskim 

− choroba lub niepełnosprawność uniemożliwia Ci na daną chwilę podjęcie jakiegokolwiek zatrudnienia

− jesteś osobą zatrudnioną, przebywasz na zwolnieniu lekarskim ale z jakiegoś powodu nie możesz pobierać Statutory Sick Pay

− jesteś osobą zatrudnioną, przebywasz na zwolnieniu lekarskim i pobierałeś/aś Statutory Sick Pay ale okres jego pobierania właśnie się zakończył

oznacza to,że: Employment and Support Allowance jest właściwym zasiłkiem dla Ciebie, nawet jeśli jesteś osobą samozatrudnioną.

 

ILE MOGĘ OTRZYMAĆ? 

Tak jak w przypadku Jobseeker's Allowance omawiany zasiłek jest przyznawany w jednej z dwóch form:

− Contribution - based − jeśli opłaciłeś/aś wystarczającą ilość składek z tytułu National Insurance Contributions

− Income - related − jeśli nie posiadasz wystarczających środków finansowych lub oszczędności oraz jeśli nie opłaciłeś/aś wystarczającej ilości składek z tytułu National Insurance Contributions.

Możesz otrzymać wsparcie finansowe i związane z praca.

 

WSPARCIE FINANSOWE:

− pierwsze 13 tygodni − poniżej 25 roku zycia − £56.25

− pierwsze 13 tygodni – 25 lat lub powyżej ­− £71,00

− od14 tygodnia­ − Work Related Activity Group − do £99,15

− od 14 tygodnia − Grupa Wsparcia − do £105,05

 

JAK UBIEGAĆ SIĘ O ESA?

Możesz aplikować o Employment and Support Allowance:

− telefonicznie − doradca wypełni za Ciebie formularz

− pocztą – wysyłając do Twojego lokalnego Jobcentre Plus wypełniony formularz ESA1, który można pobrać ze strony https://www.gov.uk/employment-support-allowance/how-to-claim

Jobcentre Plus office

Telefon: 0800 055 6688

Telefon tekstowy: 0800 023 4888

Telefon (w języku walijskim): 0800 012 1888

Poniedziałek − piątek, godz. 8:00 - 18:00

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Oryginalny tekst w języku angielskim https://www.gov.uk/employment-support-allowance