BLUE BADGE SCHEME (BBS)

PROGRAM NIEBIESKICH PLAKIETEK

Program Niebieskich Plakietek jest to system ulg parkingowych dla osób z poważnymi trudnościami z poruszaniem się, dla których problemem jest korzystanie z transportu publicznego.

Umożliwia on tym osobom parkowanie w miejscach, do których zamierzają się udać.

Program ten obejmuje całą Wielka Brytanię.

JAK APLIKOWAĆ?

O wydanie Niebieskiej Plakietki możesz aplikować on-line:

https://www.gov.uk/apply-blue-badge

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Oryginalny tekst w języku angielskim https://www.gov.uk/driving-medical-conditions/blue-badge-and-motability