CHILD TAX CREDIT (CTC)

DODATEK NA DZIECKO
DLA OSÓB O NISKICH DOCHODACH

Child Tax Credit może być przyznany zarówno osobom pracującym jak i niepracującym, bez limitu wieku. Każda rodzina o łącznych dochodach poniżej £58.175 rocznie (lub £66.350 jeśli dziecko ma poniżej 12 miesięcy) ma prawo wystąpić o Child Tax Credit.

Wysokość świadczenia ustalana jest na podstawie:

− ilości dzieci

− ilości godzin przepracowywanych przez rodziców/rodzica tygodniowo

− przychodu rodziny brutto uzyskanego w poprzednim roku podatkowym

Child Tax Credit przyznawany jest na:

− dziecko do 1 września po jego 16 urodzinach

− młodą osobę do 19 roku życia, uczącą się w systemie dziennym w pełnym wymiarze godzin (do A-levels, NVQ3 lub Scotish Highers)

− młodą osobę (16-17 lat), która opuściła szkołę, nie pracuje więcej niż 24 godziny tygodniowo oraz jest zarejestrowana w agencjach pracy jako bezrobotny i nie pobiera innych zasiłków (np. Income Support).

ILE MOŻNA OTRZYMAĆ?

Maksymalnie można otrzymać £545 rocznie na rodzinę i £2.085 rocznie na każde dziecko.

Czy przysługuje Tobie CTC możesz sprawdzić na stronie: www.taxcredits.inlandrevenue.gov.uk

lub też dzwoniąc do:
Tax Credit Helpline Telefon: 0345 300 3900
Poniedziałek − piątek, godz. 8:00 - 20:00
Sobota, godz. 8:00 - 16:00

CO JEST POTRZEBNE ABY SIĘ UBIEGAĆ?

Do ubiegania się o Child Tax Credit potrzebne są:

− National Insurance Number

− roczne dochody Twoje i Twojego partnera za miniony rok

− jeśli w ubiegłym roku nie pracowałeś/aś w Wielkiej Brytanii, podaj kwotę, którą prawdopodobnie zarobisz w tym roku

− jeśli byłeś/aś lub jesteś zatrudniony/na, podaj sumę dochodów brutto (gross) Twoich i Twojego partnera. Znajdziesz je na formularzach P45 i P60, które dostaliście od pracodawców.

SKĄD WZIĄĆ FORMULARZ?

Formularz do ubiegania się o Child Tax Credit można otrzymać dzwoniąc pod numer 0845 300 3900. Wypełniony wniosek należy odesłać na adres wskazany w formularzu.

JAK ODEBRAĆ ZASIŁEK?

Zasiłek wypłacany jest tygodniowym lub miesięcznym przelewem na konto bankowe.

ZMIANA OKOLICZNOŚCI

Jeśli Twoje zarobki ulegną zmianie lub też np. zmienisz stan cywilny, urodzi Ci się dziecko, będziesz więcej zarabia/ła, opuścisz Wielką Brytanię, itp, powiadom o tym urząd. Jeżeli nie powiadomisz urzędu na czas i wypłaci Ci on za dużo, będziesz musiał/a zwrócić nadwyżkę:

− jeżeli po zmianach okoliczności nadal będziesz upoważniony/a do Child Tax Credit, urząd sam sobie odbierze należne pieniądze wypłacając Ci mniej.

− jeżeli po zmianach zasiłek nie będzie Ci się należał, będziesz musiał/a wyrównać nadpłatę z własnej kieszeni.

WIĘCEJ INFORMACJI

Oryginalny tekst w języku angielskim https://www.gov.uk/child-tax-credit