CHILD TRUST FUND (CTF)

OSZCZĘDNOŚCIOWY FUNDUSZ DZIECIĘCY

Jest to konto oszczędnościowe i inwestycyjne tylko i wyłącznie dla dziecka.

Dziecko urodzone pomiędzy 1/9/2002 - 2/1/2011 otrzymuje voucher na £250, gdzie rodzice mają obowiązek otworzyć konto oszczędnościowo-inwestycyjne dla dziecka i tamże zdeponować w/w voucher.

Konto to należy tylko i wyłącznie do dziecka i uzyskuje ono dostep do konta w momencie ukończenia18 roku życia. Ma to na celu zapewnienie dziecku pewnej sumy na start jego dorosłego życia. Bon zostaje automatycznie wysłany, gdy rodzice złożą wniosek o Child Benefit.

JAKI MAM WYBÓR KONTA?

− stakeholder accounts

− savings accounts (non stakeholder)

− shares accounts (non stakeholder)

JAK TO DZIAŁA?

− rząd przyzna Ci £250 w postaci bonu dzięki któremu można otworzyć konto CTF

− dzieci z rodzin o niższym dochodzie mogą dostać dodatkowe £250

− w wieku 7 lat dziecko otrzyma kolejne £250

− rząd obecnie rozważa czy zrobić kolejną wpłatę w momencie pójścia dziecka do gimnazjum

− każda osoba ma prawo wpłacać pieniądze na takie konto

− pieniądze na koncie nie są brane pod uwagę przy przyznawaniu ulg czy rozliczeniach z podatku

− ani Ty ani Twoje dziecko nie będziecie płacić podatku od zarobionych pieniędzy na koncie CTF

 

* Jeśli sam nie otworzysz takiego konta dla dziecka, po pewnym czasie zostanie ono otwarte automatycznie przez organizację rządową, a Ty zostaniesz o tym powiadomiony/a listownie.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Oryginalny tekst w języku angielskim https://www.gov.uk/child-trust-funds