STATUTORY
MATERNITY PAY (SMP)

USTAWOWY ZASIŁEK MACIERZYŃSKI

O Statutory Maternity Pay możesz się ubiegać, jeżeli spełniasz 2 następujące warunki:

1. warunek ciągłości zatrudnienia − przez 26 tygodni (do 15 tygodnia przed urodzeniem − tzw. qualifying week) pracowałaś u tego samego pracodawcy.

2. warunek zarobków − zarabiałaś nie mniej niż 90 funtów tygodniowo (przed opodatkowaniem).

 

ILE MOGĘ OTRZYMAĆ?

Zasiłek SMP jest wypłacany przez maksymalnie 39 tygodni (9 miesięcy). Przez pierwsze 6 tygodni otrzymasz 90% Twoich tygodniowych zarobków (bez górnego ograniczenia), a przez kolejne 33 tygodnie 117,18 funtów lub 90% tygodniowych zarobków (jeśli wynoszą one mniej niż 117,18 funtów). Jeśli masz więcej niż jednego pracodawcę możesz być uprawniona do pobierania zasiłku od każdego z nich. Pracodawca ma obowiązek płacić Ci SMP nawet jeśli planujesz już dla niego nie pracować.

 

JAK SIĘ UBIEGAĆ?

Aby ubiegać się o SMP należy poinformować o tym pracodawcę przynajmniej na 28 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu. Trzeba również przedstawić pracodawcy formularz Maternity Certificate – MATB1, który otrzymasz od położnej lub lekarza w około 20 tyg ciąży.

 

CO WARTO WIEDZIEĆ?

SMP jest zależne od Twoich zarobków. Dlatego jeśli w czasie ciąży nie pracowałaś, to nie jesteś uprawniona do pobierania tego zasiłku. SMP traktowane jest jako zarobek więc od zasiłku pracodawca potrąci podatek i składkę na ubezpieczenie National Isurance. Nie tracąc prawa do SMP możesz pracować za wynagrodzeniem przez maksymalnie 10 dni w czasie całego urlopu macierzyńskiego. Najwcześniej możesz zacząć otrzymywać SMP na 11 tygodni przed narodzinami dziecka, a najpóźniej dzień po narodzinach. Jeśli nie przysługuje Ci prawo do SMP możesz ubiegać się o Maternity Allowance. Dalsze detale na temat Statutory Maternity Pay możesz uzyskać w lokalnym Job Centre Plus.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Oryginalny tekst w języku angielskim www.gov.uk/statutory-maternity-pay