STATUTORY
PATERNITY PAY (SPP)

USTAWOWY ZASIŁEK OJCOWSKI

Jeśli legalnie pracujesz w Zjednoczonym Królestwie i o ile spełniasz wszystkie warunki (zob. w dalszej części tego tekstu), masz prawo do ustawowej płacy ojcowskiej (Statutory Paternity Pay, SPP), lub dodatkowej ustawowej płacy ojcowskiej (Additional Statutory Paternity Pay, ASPP). SPP i ASPP nie zaliczają się do funduszy publicznych.

 

MOŻESZ OTRZYMAĆ SPP JEŚLI:

− jesteś ojcem dziecka, lub

− mężem/partnerem matki dziecka i jesteś odpowiedzialny za jego wychowanie

− przepracowałeś u swego pracodawcy 26 tygodni do momentu, kiedy przypada 15-ty tydzień przed oczekiwanym przyjściem na świat dziecka, albo – jeżeli dziecko urodzi się przed terminem – przepracowałbyś 26 tygodni do tego przewidywanego 15-ego tygodnia przed urodzeniem

− jesteś nadal zatrudniony u tego samego pracodawcy przed urodzeniem dziecka, Twoje średnie zarobki brutto to co najmniej tygodniowe minimum (obecnie £97) przez 8 tygodni (jeśli zarobki są Ci wypłacane tygodniowo), lub przez 2 miesiące (jeśli zarobki naliczane są miesięcznie), poprzedzające 15 tydzień przed przyjściem na świat dziecka.

Aby otrzymać płacę ojcowską MUSISZ zgodnie z zasadami uprzedzić pracodawcę. Jeśli pracujesz dla agencji, dorywczo, albo na zlecenie, możesz nie mieć statusu „zatrudnionego” i nie będziesz się kwalifikował do urlopu ojcowskiego, możesz jednak otrzymać ustawową płacę ojcowską SPP, o ile pracodawca odprowadza od Twoich zarobków podatek i składki ubezpieczenia National Insurance (zazwyczaj w systemie PAYE) i jeśli spełniasz powyższe warunki kwalifikujące Cię do SPP.

 

ILE WYNOSI SPP?

Ustawowa płaca ojcowska SPP jest wypłacana przez pracodawcę przez okres do dwóch tygodni. Wysokość SPP wynosi £124,88 za tydzień (od kwietnia 2010 do kwietnia 2011 r.), albo 90% Twoich średnich zarobków, zależnie która suma jest niższa. Część pracodawców oferuje też kontraktową płacę ojcowską, więc przejrzyj swoją umowę o pracę, albo zasięgnij informacji.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Oryginalny tekst w języku angielskim www.gov.uk/paternity-pay/overview