Program
Cała Polonia czyta dzieciom

e-mail: polonia@cpcd.pl
tel./fax: +48 22 648 38 92

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” rozpoczęła realizację projektu „Cała Polonia czyta dzieciom” skierowanego do środowisk polonijnych i polskich szkół za granicą.

Współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych projekt „Cała Polonia czyta dzieciom” jest częścią trwającej już ponad dziesięć lat kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” i ma wzmocnić działania proczytelnicze w środowiskach polonijnych na świecie. Do udziału w projekcie zakwalifikowano ponad 60 osób z placówek i organizacji polonijnych z dziewięciu krajów: Austrii, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Włoch i Stanów Zjednoczonych. Rozpoczęte w marcu działania projektowe potrwają do października bieżącego roku. Pierwsze działania obejmują czteromiesięczny merytoryczny kurs e-learningowy „Wychowanie przez czytanie” oraz  internetowe szkolenie w zakresie narzędzi i metodologii prowadzenia kampanii czytania („know-how”), podczas którego zostaną zorganizowane konsultacje online z ekspertami i pracownikami Fundacji, najprężniej działającymi Koordynatorami kampanii czytania w Polsce oraz polskimi pisarzami literatury dziecięcej. Tak przygotowani Koordynatorzy polonijni przeprowadzą następnie w swoich placówkach imprezy czytelnicze i prezentacje edukacyjne dla rodziców i nauczycieli, m.in. na temat roli języka i literatury w rozwoju dziecka. Irena Koźmińska, Prezes Fundacji, oraz Elżbieta Olszewska, Dyrektor Programowy Fundacji, osobiście odwiedzą z wykładami kilka środowisk polonijnych. W wybranych imprezach czytelniczych wezmą też udział polscy autorzy książek dla dzieci. Projekt jest przygotowaniem do uruchomienia na dużą skalę adresowanego przede wszystkim do szkół polskich za granicą programu „Cała Polonia czyta dzieciom”. Pierwszymi Koordynatorami programu staną się uczestnicy projektu.

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” od kilku lat współpracuje z ponad 30 zagranicznymi placówkami i organizacjami polonijnymi, w których działają Koordynatorzy i Liderzy kampanii czytania. Od dawna sygnalizowali oni pilną potrzebę dodatkowych działań promujących czytanie i zwracali się do Fundacji z prośbą o szkolenia, materiały edukacyjno-promocyjne i książki w języku polskim – mówi Joanna Górska, Koordynator projektu „Cała Polonia czyta dzieciom”.

W minionych latach Fundacja czynnie wspomagała uruchomienie kampanii czytania w kilku krajach: w Czechach (Celé Česko čte dětem), w Słowacji (Celé Slovensko čita deťom) i na Litwie (Visa Lietuva skaito vaikams). Zorganizowane w Cieszynie (2008), Ostrawie (2011) i Wilnie (2012) konferencje edukacyjne nt. roli głośnego czytania w wychowaniu dziecka i nauczania wartości moralnych, podczas których wystąpiły Irena Koźmińska, Prezes Fundacji, i Elżbieta Olszewska, Dyrektor Programowy Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, wywołały bardzo duży oddźwięk wśród uczestników – przedstawicieli placówek polskich i zagranicznych. Ponad 7-letnia współpraca z czeską Fundacją „Celé Česko čte dětem, prowadzoną przez p. Ewę Katruszak, zaowocowała w czerwcu 2011 roku zorganizowaną wspólnie – przy wsparciu Unii Europejskiej – Inauguracją I Międzynarodowego Tygodnia Czytania Dzieciom w polskim i czeskim Cieszynie. Z polskiej inicjatywy została też wtedy podpisana proklamacja programu „All of Europe Reads to Kids” i odbył się „okrągły stół” reprezentantów krajów europejskich, którzy zainteresowani byli rozpoczęciem u siebie działań czytelniczych na wzór polskiej kampanii czytania. Także Fundacja Małego Księcia działająca przy Wydziale Konsularnym Ambasady Polskiej RP w Wilnie promuje fundacyjne programy „Czytające szkoły” i „Czytające przedszkola” wśród placówek polskich na Litwie.

Fundacja „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom”, założona w grudniu 1998 roku, wspiera zdrowie psychiczne, umysłowe i moralne dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne i promocyjne. W 2001 r. Fundacja zainaugurowała kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom”, która uświadamia społeczeństwu, jak ogromne znaczenie ma głośne czytanie dziecku od urodzenia dla jego wszechstronnego rozwoju. Fundacja realizuje wiele dużych przedsięwzięć m.in. coroczny Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, konferencje oraz warsztaty edukacyjne z cyklu „Mądre Wychowanie”, m.in. na temat potrzeb emocjonalnych dzieci, wychowania przez czytanie i nauczanie wartości. W trosce o jakość kultury młodego pokolenia Fundacja inicjuje projekty literackie, takie jak wydana wspólnie z tygodnikiem Polityka 23-tomowa kolekcja książek „Cała Polska czyta dzieciom”, czy Konkursy literackie im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży. W 2012 r. Fundacja „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom” uruchomiła Internetowy Uniwersytet Mądrego Wychowania oferujący m.in. z kursy e-learningowe na temat czytania i nauczania wartości.

Patroni medialni Fundacji ABCXXI: TVP.S.A., Polskie Radio S.A., Polityka–Spółdzielnia Pracy, Gazeta Wyborcza, PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o., Gutek Film, Bliżej Przedszkola, www.miastodzieci.pl, www.qlturka.pl.

Sponsorzy i Partnerzy Fundacji ABCXXI i kampanii CPCD: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacja BRE Banku, Druk Poligrafia Uszok & Uszok, Antalis Poland Sp. z o.o., International Paper, Ruch SA, Sabur.

 

Kontakt z organizatorami:
Joanna Górska, Koordynator Projektu
Agnieszka Kwaczek, Koordynator pomocniczy
polonia@cpcd.pl

Kontakt dla Mediów:
Anna Korbolewska, Koordynator ds. Mediów
akorbolewska@cpcd.pl

Więcej informacji:
www.cpcd.pl, www.calapolskaczytadzieciom.pl, www.iumw.pl

 

Warszawa, kwiecień 2013