Program Kampanii

Czytające Szkoły i Kluby Sobotnie

czyli "All of Europe Reads to Kids" na Wyspach Brytyjskich

Drodzy Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół!
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Programie „Czytające Szkoły i Kluby Sobotnie”!
Zaproszenie kierujemy do wszystkich rodzajów polskich szkół i klubów na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii.

Istotą programu jest regularne czytanie uczniom dla przyjemności. Jest to sprawdzony sposób na zainteresowanie dzieci i młodzieży książką, rozbudzenie potrzeby czytania, wychowanie czytelników. Badania dowodzą, że czytelnicy - osoby, które dużo, chętnie i sprawnie czytają - lepiej radzą sobie z nauką, z pracą zawodową i z wyzwaniami życia.

Fundacja ABCXXI znana z kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom” oraz portal The Polish Guide stawiający w głównej mierze na edukację i czytelnictwo będą wspierać „Czytające Szkoły i Kluby Sobotnie” materiałami edukacyjnymi i promocyjnymi.

Po rozbudowaniu sieci czytających szkół na Wyspach Brytyjskich mamy nadzieję oferować Państwu udział w szkoleniach i konkursach dla szkół, czym jeszcze bardziej uatrakcyjnimy naszą ofertę dla Państwa, gdyż będziecie mieli Państwo szansę zdobywania wyróżnień i nagród Fundacji ABCXXI i portalu The Polish Guide.

W tej chwili zachęcamy Państwa placówkę do opracowania i prowadzenia własnej kampanii czytania. Możecie zapoznać się Państwo z propozycjami specjalistów z Fundacji ABCXXI zawartymi w Sposobach wdrażania oraz Wskazówkach i je wykorzystać w Państwa szkole. Liczymy też na Państwa uwagi i propozycje, które można nadsyłać na adres: redakcja@thepolishguide.com Będziemy je sukcesywnie zbierać i prezentować w Banku pomysłów na naszej stronie.

Sposoby wdrażania

Polega on na czytaniu uczniom przez nauczyciela przez 15-20 minut (o długości czytania decydujecie Państwo sami w swoich placówkach) w trakcie zajęć lekcyjnych, najlepiej o stałej porze.

Dobrą porą jest początek pierwszej lekcji - perspektywa czasu przeznaczonego na lekturę pasjonującej książki i chwilę rozmowy o różnych ważnych dla uczniów sprawach, będzie dla nich zachętą do punktualnego przychodzenia na zajęcia i lepszego nastawienia do szkoły w ogóle.

Warto w tym miejscu przytoczyć badania prof. Z. Kwiecińskiego nad efektywnością szkolnych zajęć. Okazuje się, że 20 minut z każdej lekcji jest czasem niewykorzystanym efektywnie dla rozwoju dziecka. Wydaje się zatem, że lepiej przeznaczyć 20 minut jednej lekcji na czytanie uczniom, skoro efektywność pozostałych zajęć ma szansę dzięki temu ulec poprawie.

Ponieważ głośne czytanie dzieciom powinno im się kojarzyć wyłącznie z przyjemnością, pamiętajmy, by dobierać naprawdę interesujące książki. Najlepiej robić to wspólnie. Pomocą może być m.in. Złota Lista tytułów rekomendowanych do czytania dzieciom, dostępna na stronach internetowych Fundacji: www.calapolskaczytadzieciom.pl lub www.cpcd.pl oraz "Przewodnik po Dobrych Książkach" na www.rodzinneczytanie.pl

Prócz regularnego głośnego czytania w ramach zajęć lekcyjnych zachęcamy także do tworzenia Szkolnych Dyskusyjnych Kół Miłośników Książek (przy bibliotece, w klasie) lub organizacji Klubów Motyli Książkowych dla najmłodszych.

UWAGA!
Głośne czytanie przed lekcjami, w trakcie przerw lub po zakończonych lekcjach może spowodować niechęć uczniów do udziału w tych zajęciach, gdyż zmuszałoby ich ono do wcześniejszego przychodzenia do szkoły lub odbierałoby im czas przeznaczony na odpoczynek i zabawę. Taka organizacja czasu tych zajęć przekreśliłaby główne założenie Programu, że głośne czytanie ma budować u dzieci wyłącznie pozytywne skojarzenia.

Wariant do zastosowania w starszych grupach:
Wariant ten polega na rozpoczynaniu dnia zajęć od 10 minut głośnego czytania przez nauczyciela oraz przeznaczaniu ostatnich 10 minut zajęć danego dnia na samodzielne ciche czytanie: każdy uczeń, nauczyciel oraz wszyscy pracownicy szkoły czytają w tym czasie własne przyniesione przez siebie książki. Wariant ten uwzględnia i uwydatnia niezwykle ważny dla dzieci i młodzieży przykład dorosłych, którzy sami czytają książki!

Wskazówki

1. 20 minut dziennie. Codziennie!

Takie hasło propagowała kampania „Cała Polska Czyta Dzieciom” w Polsce. W praktyce szkół polonijnych, które spotykają się zwykle tylko raz w tygodniu, codziennego wspólnego czytania wdrożyć się nie da, ale dlaczego nie namawiać dzieci na poświęcenie co najmniej 20 minut dziennie na czytanie w domu? Dzieci przyzwyczajone są już do czytania angielskojęzycznych książeczek w domu przez 5-10 minut – dołóżmy jeszcze 5-10 minut na czytanie w języku polskim! Najlepiej o stałej porze.

2. Kącik czytelniczy

W szkołach dysponujących własnym lokalem warto urządzić specjalny kącik do czytania, w którym pojawi się regał z książkami dostępnymi dzieciom w czasie pobytu w szkole. Książki w młodszych klasach powinny być ustawione okładkami do czytelnika, by przyciągały uwagę dzieci i zachęcały do korzystania z nich. Nie zabraniajmy dzieciom samodzielnego sięgania po książki, ale zadbajmy w przypadku młodszych uczniów, by były to książki odporne na dziecięce zabawy.

3. Czas czytania dostosujmy do możliwości koncentracji dzieci

Dzieci, które nie miały wcześniejszych doświadczeń z czytaniem, mogą mieć kłopot ze skupieniem uwagi dłużej niż przez kilka minut. Niektóre wcale początkowo nie będą umiały słuchać. Nie zniechęcajmy się! To normalny etap wychowania do czytania, trwający nawet kilka miesięcy, zanim dzieci przyzwyczają się do czytania i będą na nie z radością czekać.

4. Nie zmuszajmy dzieci do nieruchomego siedzenia w miejscu.

Dzieciom, które mają potrzebę ruchu, można pozwolić na chodzenie lub na cichą zabawę - w tym czasie też będą słuchały. Przecież języka nie uczymy się tylko na siedząco! Pamiętajmy, że czytanie ma być dla dziecka przyjemnością, a nie obowiązkiem i udręką.

5. Czytaniu powinny towarzyszyć zajęcia inspirowane lekturą

− rozmowy i zabawy językowe, zabawy ruchowe i muzyczne, zajęcia plastyczne, przygotowywanie przedstawień i dekoracji do nich itp.

6. Zapraszajmy do czytania gości

− rodziców, dziadków, harcerzy, seniorów, przedstawicieli ciekawych zawodów itd., aby czytali dzieciom, opowiadali o swoich pasjach i pracy. Podniesie to rangę czytania, wprowadzi element dodatkowej atrakcji, poszerzy wiedzę dzieci i ich otwartość na innych ludzi, zachęci rodziców do czytania w domach i przekaże sygnał społeczeństwu, że czytanie dzieciom jest ważne.

7. Zapraszajmy na spotkania czytelnicze osoby niepełnosprawne

– np. niewidome, na wózku inwalidzkim. Dzieci wcześniej powinny się dowiedzieć trochę o rodzaju choroby lub niepełnosprawności gościa i na przykład wspólnie przedyskutować i przygotować dla niego wszelkie ułatwienia w dojeździe do sali i podczas spotkania. Spotkania takie poszerzą wiedzę dzieci i ich otwartość na innych ludzi, oswoją je z odmiennością i nauczą szacunku wobec osób niepełnosprawnych, rozwiną ich wrażliwość ludzką i moralną.

8. Zapraszajmy gości innych narodowości.

Jeśli to możliwe – niech przyjdą w swym stroju narodowym i przyniosą charakterystyczne dla ich kraju rekwizyty – tkaniny, instrumenty, ozdoby. Niech przeczytają lub opowiedzą baśnie swego narodu, a potem opowiedzą dzieciom o życiu w swej ojczyźnie.

9. Podejmijmy współpracę z pobliską biblioteką

...i zabierajmy dzieci raz na jakiś czas do biblioteki, gdzie panie bibliotekarki pokażą dzieciom i poczytają nowości oraz nauczą korzystania z zasobów bibliotecznych.

10. Zabierajmy dzieci na wyprawy do księgarni, hurtowni książek, redakcji gazet, do muzeów, na wystawy sztuki i wystawy techniki.

– wychowanie dziecka na sprawnego czytelnika wymaga budowania jego wiedzy ogólnej, rozbudzenia ciekawości i potrzeby poszerzania wiedzy o świecie.

UWAGA!
Na początku każdego roku warto zorganizować spotkanie z rodzicami na temat potrzeby czytania dzieciom w domach, radykalnego ograniczenia czasu oglądania telewizji i korzystania z komputera, a także konieczności nadzorowania oglądanych przez dzieci programów telewizyjnych i gier komputerowych. Temat czytania powinien być stale obecny w rozmowach z rodzicami oraz w przekazywanych im do domu informacjach: np. jakie książki zostały przeczytane w szkole, jakie książki do czytania dzieciom poleca Fundacja. Warto zachęcić rodziców do zapisania dzieci do biblioteki. Warto też uświadomić rodzicom, że ich przykład jest dla dzieci bardzo ważny – jeśli sami czytają książki i czasopisma, a do tego czytają dzieciom – mają szansę wychowania czytelnika: osoby, która będzie mądra, wykształcona, szczęśliwa i która będzie żyła lepiej i dłużej.

***

Na podstawie materiałów opracowanych przez fundację ABCXXI prowadzącą kampanię „Cała Polska Czyta Dzieciom” (z wprowadzonymi zmianami wynikającymi z konieczności dostosowania do warunków czytelniczych na Wyspach Brytyjskich)
http://www.calapolskaczytadzieciom.pl