HOME PAGEpanel 270 x 70 pxZmiany w maturach i w sprawdzianie

Do zmiany matury
i sprawdzian 6-klasistów

Nietrudno oprzeć się wrażeniu, że co zmiana w polskim rządzie, to i zmiana w polskiej edukacji. Dosłownie co parę lat dzieci i młodzi ludzie poddawani są zmianom, które mają prowadzić do ulepszenia systemu oświatowego.

Najbliższe poważne zmiany dotkną uczniów, którzy w roku 2015 będą zdawać matury lub kończyć szkoły podstawowe.

Maturzyści będą musieli wybrać jeden przedmiot, z którego obowiązkowo przystąpią do egzaminu na poziomie rozszerzonym. Ma to ułatwić uczelniom wyższym weryfikację wiedzy kandydatów na studia.

Na liście przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym znajdują się: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język polski, języki obce nowożytne, język łaciński i kultura antyczna, języki mniejszości narodowych i języki mniejszości etycznych, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Zmiany mają także objąć egzamin ustny z języka polskiego. Koniec z przygotowanymi wcześniej prezentacjami. Wracamy do losowania zadań egzaminacyjnych, ale nie będą to zadania przekrojowe sprawdzające wiedzę ucznia jak przed lat, lecz zadanie składające się z tekstu kultury oraz polecenia odnoszącego się do tego tekstu. Uczeń będzie miał 10 minut na wypowiedź oraz 5 minut na rozmowę z zespołem oceniającym.

Zmieni się także formuła dotychczasowego sprawdzianu szóstoklasistów.

W pierwszej 80-minutowej części egzaminu sprawdzona ma być wiedza i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, ale – i tu cytujemy MEN-owskich projektodawców – „w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym”.

W drugiej 45-minutowej części egzaminu (przeprowadzonego tego samego dnia!) obejmie test z języka obcego nowożytnego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski).

Poziom Brytyjskich Szkół Średnich

Kontrowersyjnie:
niski czy wysoki?

Jedna z głównych gazet polonijnych na Wyspach poddała niedawno w wątpliwość tzw. „poziom” brytyjskich szkół średnich.

Ten temat oczywiście chętnie podchwyciły czołowe polskie portale oraz nasi rodacy, którzy w komentarzach „znęcali” się nad brytyjską edukacją.

W artykułach na ten temat powołano się na dane, z których wynika, że na 2540 szkół średnich 594 szkoły (23,4 proc.) nie przygotowały uczniów do studiów na najlepszych uczelniach w Wielkiej Brytanii. Inaczej mówiąc, wyniki maturalne niemal ćwierci szkół były zbyt niskie, by absolwenci mogli dostać się na studia wyższe.

Zauważmy jednak, że po pierwsze uczelnie brytyjskie są w czołówce najlepszych światowych uczelni (nasze polskie najlepsze uniwersytety znajdują się dopiero w trzeciej setce!), a po drugie młodzież ucząca się w szkołach średnich (w tym rosnący odsetek naszych polskich nastolatków) nie ma aspiracji, by podejmować naukę na wyższych uczelniach (wielu z nich wybiera kursy zawodowe lub inne, po których także można znaleźć pracę dużo mniejszym kosztem).

W Polsce natomiast mamy zupełnie odwrotną tendencję – mnóstwo młodych ludzi z tytułami licencjata lub magistra zdobytymi na uczelniach, które kompletnie nie liczą się w świecie i ukończenie których nie gwarantuje pracy. Lubimy się jednak najwyraźniej pocieszać statystykami innych krajów – Polak wszak najmądrzejszy na świecie jest.

Są jednak i takie wstydliwe dla nas statystyki, że co czwarta polska uczelnia znajduje się na liście… najgorszych na świecie. A wszystkich polskich uczelni wyższych wg danych z października 2012 r. jest w Polsce 470.

Macierzyństwo i Ojcostwo

Żyjemy w szybko zmieniającym się świecie.

Zmiany te dotyczą nie tylko technologii, ale również rodziny.

Bardzo gorącym tematem jest sposób podejścia do dziecka i jego wychowania.

Mija moda na „bezstresowe wychowanie” lub „zimny wychów”, zaczynamy rozważać „rodzicielstwo bliskości” czy „łatwy plan” Tracy Hogg.

Ciągle jednak takie wybory pozostają głównie domeną kobiet. To one na ogół zajmują się dziećmi, rola ojca wciąż jest niewielka.

Na szczęście pojawiają się pierwsze próby zdefiniowania rzeczywistości, dyskusji na temat potrzeb matek i sposobów ich realizacji, czy też kształtu ojcostwa.

Strona internetowa


System Szkolny...

Szkolnictwo brytyjskie i polskie różnią się od siebie.
Widać to już nawet w samym systemie nauczania, jeśli popatrzymy na wiek dzieci i kolejne stopnie edukacji


Wybór Szkoły

Właśnie przyjechaliście z dziećmi do Anglii albo dopiero taki wyjazd planujecie? Wiadomo, że dzieci muszą kontynuować naukę. Jak znaleźć szkołę dla dziecka i jak je do niej zapisać?

 

Szkoły Sobotnie

Dla większości z nas wyjazd za granicę nie jest równoznaczny z tym, że dzieci nie będą się uczyć polskiego, poznawać polskiej historii i naszych narodowych tradycji.


Kalendarz Szkolny

Jak wygląda kalendarz uczniowski w szkołach brytyjskich? Czym różni się od kalendarza polskiego?
W skrócie: 3 semestry, więcej ferii, ale krótsze wakacje, od 180 do 190 dni nauki.