HOME PAGEpanel 270 x 70 pxEdukacja Dorosłych

Edukacja Dorosłych

Rys Historyczny

W swojej książce pt. „Nauka o wychowaniu w ujęciu Platona" wydanej w 1833 roku w Niemczech pisał Aleksander Kapp, że już Platon podziwiał i podkreślał możliwości wychowawcze i samowychowawcze...

...Więcej

W przygotowaniu
Wkrótce napiszemy o...
Współpracują z nami

Studia za granicą

Poradnik

Być może jesteś już „starszakiem”, przyjechałaś/eś do Wielkiej Brytanii kilka lat temu, masz poukładane życie, pracę, rodzinę ale czujesz, że chcesz coś zmienić - awansować, przekwalifikować się...


Systemy Edukacji

Analiza Porównawcza

Polski system edukacji różni się od brytyjskiego. Etapy szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej (liceum, technikum, szkoła zawodowa) są podobne do brytyjskiego...


Dyplomy i Szkoły

Słowniczek tematyczny

Przydatne oficjalne tłumaczenie polskich tytułów kwalifikacji i nazw szkół
...w niej ukryty skarb

Raport dla UNESCO

Na potrzebę stałego rozwoju człowieka wskazywali już w czasach starożytnych, ateński myśliciel Solon, chiński filozof, Konfucjusz, czy wychowawca Nerona – Seneka Młodszy, który głosił, że...