HOME PAGEpanel 270 x 70 pxpanel 270 x 70 pxInternetowy Universytet...

INTERNETOWY UNIWERSYTET
MĄDREGO WYCHOWANIA
im. Stefanii Światłowskiej

Internetowy Uniwersytet Mądrego Wychowania (IUMW) jest powszechnie dostępnym, rekomendowanym przez Fundację „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom”, zasobem wiedzy psychologicznej, wychowawczej, dotyczącej zdrowego stylu życia itp., przydatnej do kompetentnego wspierania rozwoju, wychowania i edukacji dziecka. IUMW działa w oparciu o filozofię Fundacji i w zgodzie z jej Kodeksem Etycznym.

Wszyscy chcemy, aby dzieci wyrastały na zdrowych emocjonalnie, samodzielnych, kulturalnych, wykształconych, mądrych, twórczych i szczęśliwych ludzi. Droga do tego celu wiedzie m.in. poprzez pracę rodziców i nauczycieli nad własnym rozwojem: poszerzaniem własnej samoświadomości, wiedzy i umiejętności, poprawą zarządzania swymi emocjami, lepszym radzeniem sobie ze stresem i wyzwaniami życia, a także polepszeniem związków i relacji z innymi. Możemy przekazać dzieciom tylko to, co sami posiadamy i potrafimy.

Strona internetowa

Kursy tematyczne

Kursy tematyczne na platformie
e-learningowej IUMW

Internetowy Uniwersytet Mądrego Wychowania (IUMW) oferuje kursy tematyczne, które pozwalają poszerzyć wiedzę oraz zdobyć umiejętności w zakresie kompetentnego wspierania rozwoju i edukacji dziecka, zdrowego stylu życia oraz innych zagadnień omawianych na IUMW.

Więcej...

"Wychowanie przez czytanie"

Książka Ireny Koźmińskiej
i Elżbiety Olszewskiej pt.:

„Wychowanie przez czytanie”

W sierpniu 2010 nakładem wydawnictwa Świat Książki ukazała się nowa książka
Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej
pt. "Wychowanie przez czytanie".

Jest ona poradnikiem dla rodziców i nauczycieli, którzy chcą być proaktywni - wychowywać dziecko tak, by zapobiegać problemom, stworzyć z nim dobrą relację, sprawić, by czuło się ważne i prawdziwie kochane, zbudować jego poczucie własnej wartości, rozwinąć umiejętności niezbędne w procesie edukacji szkolnej, nauczyć je czerpania radości z lektury i nauki.

Więcej...

 

Książka Ireny Koźmińskiej
i Elżbiety Olszewskiej pt.:

„Z dzieckiem w świat wartości”

Współczesny świat pełen jest sprzecznych sygnałów i wskazówek. Nie tylko dzieci, ale i my, dorośli, często gubimy się wśród pokus i presji, którym ulegamy często ze szkodą dla własnego zdrowia, interesów, czy przyszłości.

Kompasem, który pomaga możliwie bezpiecznie nawigować wśród raf i pułapek życia, są wartości moralne.

Książka "Z dzieckiem w świat wartości" mówi o tym, dlaczego wartości są ważne i jak sprawić, by dzieci chciały je praktykować.

Kolejne rozdziały poświęcone konkretnym uniwersalnym wartościom, takim jak szacunek, odpowiedzialność, odwaga, samodyscyplina czy mądrość, zawierają propozycje tematów do rozmów oraz przykłady ćwiczeń, które pomagają dzieciom lepiej zrozumieć istotę każdej z wartości, zastanowić się nad konsekwencjami jej stosowania i zaniechania, poznać sposoby jej praktykowania. Wartości pomagają lepiej żyć.

Nauczenie dzieci wartości to najważniejsze zadanie nas, dorosłych i najbardziej znaczący kapitał, w jaki powinniśmy je wyposażyć.

Więcej...

 

Nauczanie Wartości

Opis programu

Kochamy nasze dzieci i chcemy, żeby wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi, aby były samodzielne, zbudowały trwałe rodziny, wnosiły twórczy wkład w życie społeczne. Jako wychowawcy mamy za zadanie (cytując podstawę programową MEN) kształtowanie postaw uczniów warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Wiele w tym zakresie robimy. Ale czy możemy zrobić jeszcze coś więcej lub skuteczniej?

Strona internetowa


Kampania
Czytania na Wyspach

Kampania Czytania

Program "All of Europe Reads to Kids" ma na celu umożliwić wymianę doświadczeń przez osoby i instytucje, które prowadzą lub chcą rozpocząć kampanie czytania dzieciom w swoich krajach....


Czytające Szkoły
i Kluby Sobotnie

Program Kampanii dla Nauczycieli

Kampania przenosi się także do na Wyspy Brytyjskie, by objąć swym zakresem setki tysięcy Polaków, którzy wyjechali z kraju. Zamieszkujące tu rodziny z dziećmi i rozwijające się polskie szkoły sobotnie...


Zaproszenie dla Rodziców

Rodzinne Czytanie

Kampania "Cała Polska czyta dzieciom" po spektakularnym sukcesie w Polsce poszerza swą działalność na całą Europę, gdzie będzie nosić nazwę "Cała Europa Czyta Dzieciom"...


STOP likwidacji bibliotek szkolnych

Akcja Protestacyjna

Podczas gdy na Wyspach rozpoczęliśmy szeroką kampanię czytelniczą oraz walczymy o każdy polski ośrodek i polską szkołę, w której powinna być biblioteka (co mimo trudności lokalowych i innych ....